Nieuwsbrief

Plein013_LR013

Ontmoeten, verbinden, versterken

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in dat proces de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming werken we nauw samen met partners, die ouders en scholen ondersteunen.