Veelgestelde vragen

Plein013 > Ouders > Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst aan veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, of is een antwoord niet helemaal duidelijk? Laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen via de website, of door te bellen of een e-mail te sturen.

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van leren, gedrag, taalspraak, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen.

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat.

Voor welke periode een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, is per kind verschillend. Het doel is altijd dat uw kind zo snel mogelijk weer terug gaat naar een reguliere school. Is dat niet haalbaar en loopt de toelaatbaarheidsverklaring af? Dan kan de school een verlenging aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Uw aanspreekpunt is altijd de school. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan eerst contact op met de intern begeleider van de school. Deze gaat met u in gesprek en kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de school en, als dat niet toereikend is, wat de vervolgstappen zijn.

Elke school heeft een zorgplicht en moet basisondersteuning kunnen bieden. Is dit niet voldoende? Dan kan de school expertise of extra ondersteuning aanvragen via het samenwerkingsverband, of een aanvraag indienen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs? Dan gaat de huidige school samen met u op zoek naar een goede plek. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind vervolgens zelf aan op de nieuwe school. Deze nieuwe school gaat dan samen met u kijken of ze uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

De basisschool doet haar uiterste best om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat u als ouder het met het aanbod niet eens bent. U gaat dan eerst met de school in gesprek. Wanneer u er met de school niet uitkomt en u het niet eens wordt over de plaatsing of de geboden extra ondersteuning, dan kunt u de school vragen om het samenwerkingsverband te betrekken en/of een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Ook kan de consulent advies geven of bemiddelen wanneer uw kind thuis zit zonder uitzicht op een passende plek. Onderwijsconsulenten kiezen geen partij, maar wijzen wel op rechten en plichten. Als u het daarna nog niet eens wordt met de school, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.onderwijsconsulenten.nl

De voorschoolse voorziening kan contact opnemen met het samenwerkingsverband om advies in te winnen. Als er geen voorschoolse voorziening betrokken is, kunt u zelf ook altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband,

Het samenwerkingsverband ontvangt geld van het Ministerie van Onderwijs voor extra ondersteuning. Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

De school zal in dit geval samen met de ouders/verzorgers kijken wat er nodig is. Vervolgens kan de school een vraag indienen bij het samenwerkingsverband of bij de gemeente als het gaat om een zorgvraag.

Samenwerkingsverband Plein 013 is actief in de gemeenten Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg.

Elke school moet basisondersteuning kunnen bieden volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als dit uiteindelijk niet voldoende lijkt om uw kind te ondersteunen, dan kan de school, in overleg met u, afwegen of het kind in aanmerking komt voor een nader onderzoek naar dyslexie.

Meer informatie is te vinden op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/. Zoek op ‘Dyslexie’.

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, bekostigt de gemeente waar u woont het vervoer naar de dichtstbijzijnde school voor speciaal (basis)onderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Hoe de gemeente dit regelt en welke criteria en vergoedingen zij hanteert, staat in de ‘verordening leerlingenvervoer’. Op deze pagina vindt u de contactgegevens.

U meldt uw kind aan bij uw school naar keuze. Elke school heeft een zorgplicht en bekijkt samen met u wat er nodig is en of de school voldoende aan kan sluiten bij wat uw kind nodig heeft. Als uw kind in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring dient u dit wel te melden bij de aanmelding.

Ouders/verzorgers kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op de begeleiders passend onderwijs van het bestuur waarbij de school aangesloten is. Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband die niet tussen deze vragen staat? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl

Staat uw vraag hier niet bij?