Veelgestelde vragen

Plein013 > Partners > Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst aan veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, of is een antwoord niet helemaal duidelijk? Laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen via de website, of door te bellen of een e-mail te sturen.

We maken onderscheid in kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) en in kinderen met een taalachterstand (VVE en NT2). Op de pagina Met wie werken we samen is te lezen wat dit inhoudt hoe de ondersteuning geregeld is.

Een auditieve beperking houdt in dat een kind gehoorverlies heeft en daardoor slechthorend of doof is. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Met de TOS-check app krijg je snel een beeld van de spraak- en taalontwikkeling van een kind.

Op de website van Kentalis zijn allerlei handige posters te vinden, ook posters voor het signaleren van TOS in verschillende talen. Bekijk en download de posters hier.

Op de website van Kentalis zijn diverse posters te vinden over slechthorendheid en het signaleren daarvan, ook in andere talen. Bekijk en download de posters hier. Er is ook informatiemateriaal over doofheid.

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. In Nederland vindt NT2 aan kinderen over het algemeen plaats in zogenaamde taal- of schakelklassen op basisscholen en middelbare scholen.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

Het consultatiebureau kan een VVE-indicatie geven op basis van de door de gemeente vastgestelde criteria. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang bij bijvoorbeeld de taalontwikkeling. De criteria voor een VVE-indicatie kunnen verschillen per gemeente.

Informatie over het eerste opvangonderwijs aan Nieuwkomers in de zogenoemde Schakelklassen is te vinden op de website van T-PrimaiR: www.t-primair.nl.

Staat uw vraag hier niet bij?