In de buurt gebeurt het

Plein013 > Scholen > In de buurt gebeurt het

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het doel van de wet is om leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Het realiseren van passend onderwijs vraagt om een diepgaande samen

werking tussen basisonderwijs (BaO), speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Zoals het ook vraagt om samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

De evaluatie passend onderwijs 2020 maakte duidelijk dat het ondersteuningsaanbod op veel plekken beter is geworden, maar dat er een stevige verbeteraanpak nodig is om datgene wat we willen voor leerlingen, leraren en ouders, ook te bereiken. Daarom gaan we de komende jaren nóg gerichter toewerken naar inclusief onderwijs in de buurt.

Om de wettelijke doelstellingen te realiseren, heeft Plein 013 “In de buurt gebeurt het” geïnitieerd in samenwerking met de gemeenten Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Het programma is bedoeld als impuls om de realisatie van thuisnabij passend onderwijs op gang te brengen. In de buurt gebeurt het wil een zo dekkend mogelijk aanbod van onderwijs- en ondersteunings-voorzieningen in de buurt realiseren voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. We willen ons doel bereiken door de verdere verbetering van de basis-ondersteuning en door de verdere uitbreiding van extra ondersteuning en zorg in het basisonderwijs.

Bekijk de website van In de Buurt Gebeurt Het