Nieuws

Plein013 > Nieuws
16 jun
Plein 013 inclusief onderwijs
Een heldere (landelijke) ambitie voor inclusief onderwijs
Categorie: Niet gecategoriseerd
In mei 2024 is het Beleidskader: met elkaar voor alle kinderen en jongeren aangeboden aan de Tweede Kamer. Het beleidskader maakt duidelijk wat we onder inclusief onderwijs verstaa...
14 jun
Young,Smiling,Woman,In,Casual,Clothes,Listening,To,Speaker,Lecture
Nieuw: train-de-trainer scholing OPP
Categorie: Nieuws
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt nog niet altijd zo gebruikt zoals en waarvoor het is bedoeld. Professionals zien het vaak als een administratieve last of weten niet goed h...
12 jun
Nieuwsbrief Plein 013 Juni 2024
Nieuwsbrief juni 2024
Categorie: Niet gecategoriseerd
Hij is er weer: de laatste nieuwsbrief van het jaar! In dit nummer vind je onder andere nieuws over de volgende onderwerpen: In de buurt gebeurt het Ouder- en jeugdsteunpunt Leerpl...
06 jun
definities verzuim
Definitie van verzuim en thuiszitters
Categorie: Nieuws
Tijdens een recent overleg bleek binnen het samenwerkingsverband Plein 013 dat er onduidelijkheid bestaat over de definities van verzuim en thuiszitters. Plein 013 heeft daarom lee...
26 mei
Auris Taalexpress
Auris Taalexpress: video’s die helpen bij een vermoeden van TOS
Categorie: Niet gecategoriseerd, Nieuws
Wil je weten hoe je leerlingen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) nog beter kunt ondersteunen in het regulier onderwijs? Expertiseorganisatie Auris helpt j...
21 mei
Plein 013 Samenwerkingsverband onderinstroom jonge kind (2)
Een integrale aanpak voor het jonge kind
Categorie: Nieuws, Praktijkverhalen
Dit artikel is een initiatief van de samenwerkingsverbanden Brabantse Wal, De Kempen, Driegang, Helmond-Peelland PO, Kind op 1, Midden-Limburg, Plein 013, PO3002, PO 30 06, PO de M...
08 mei
Plein 013 bijeenkomst verkleind
Uitnodiging voor werksessies norm basisondersteuning speciaal onderwijs
Categorie: Nieuws
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs gevraagd om tot een voorstel voor een landelijke norm voor basisond...
26 apr
Happy,Child,Girl,In,Glasses,Reading,Books,In,Room
Studiedag NTCN jonge kind en hoogbegaafdheid: ben jij er gratis bij?
Categorie: Niet gecategoriseerd
NTCN, het Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling, organiseert op woensdag 29 mei een interessante studiedag gericht op het jonge kind en hoog...
20 apr
IDBGH Plein 013
Wat gebeurt er in de buurten?
Categorie: Niet gecategoriseerd
De komende jaren werken we met elkaar toe naar inclusiever onderwijs in de buurt. Dit betekent dat scholen en andere partners in buurten samenwerken om voor elk kind dat extra onde...
07 apr
Visual basis en extra ondersteuning Plein 013
Basisondersteuning, extra ondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning
Categorie: Niet gecategoriseerd
Alle leerlingen moeten onderwijs en begeleiding krijgen die aansluiten bij wat zij nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling door te kunnen maken. De scholen en schoolbesturen...
  • 1
  • 2