Privacy

Plein013 > Ouders > Privacy

Door de wettelijke taak om toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen af te geven kan een samenwerkingsverband zonder toestemming van betrokkenen beschikken over bijzondere persoonsgegevens. Dat is een ingrijpende uitzondering op de wet- en regelgeving over privacy. Bij de verwerking van informatie hechten wij grote waarde aan zorgvuldigheid. We vragen niet meer informatie van betrokkenen dan nodig is voor de uitoefening van onze taken. Meer hierover is te lezen in ons privacyreglement.

Ben je als betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van mening dat we dat we bepalingen uit dit reglement niet naleven? Dan kun je contact opnemen met de externe Functionaris Gegevensbescherming, Dit is José Schildwacht (CED-groep), tel. 010 – 4071993.