Plein013 > Nieuws > Niet gecategoriseerd > Deadline aanvragen Adviescommissie schooljaar 2023-2024

Deadline aanvragen Adviescommissie schooljaar 2023-2024

Ieder jaar hebben we een einddatum voor aanvragen die de Adviescommissie in het lopende schooljaar kan behandelen. Doorgaans is dat 1 juni, maar vanwege het korte schooljaar is het dit jaar 15 mei. Anders kunnen we niet garanderen dat we de aanvraag voor het einde van het schooljaar kunnen behandelen.

We vragen IB’ers en BPO’ers om uiterlijk op 15 mei 2024 aanvragen in te dienen via Onderwijstransparant en de bureaudienst te bellen voor het inplannen van een datum voor het adviesgesprek. 

De contactgegevens, bereikbaarheid en meer informatie over de bureaudienst vind je op de pagina Advies en toeleiding.

Aanvragen voor een adviesgesprek die na 15 mei binnenkomen plannen we na de zomervakantie in.