“Fieke is een dapper meisje en gaat met haar spierziekte ‘gewoon’ naar de basisschool in de eigen buurt”

“Fieke is een dapper meisje en gaat met haar spierziekte ‘gewoon’ naar de basisschool in de eigen buurt”

 

Fieke is 12 jaar en zit in groep 7 van basisschool De Vonder in Riel. Haar ouders Sietske en Bas van Hal vertellen dat Fieke helemaal op haar plek is op school. “We zijn tot op de dag van vandaag blij dat ze, ondanks haar motorische beperking, de kans kreeg om hier naar school te gaan.” We zitten aan tafel met intern begeleider Saskia Michielsen. Zij begeleidt Fieke vanaf het moment dat ze op De Vonder kwam. “Fieke is een enthousiast meisje en een doorzetter!”

Sietske vertelt dat Fieke is geboren met een spierziekte. “Fieke ging als jong kind drie dagdelen naar de peutergroep bij Libra. Dat is een dagbehandeling voor peuters met een motorische beperking. Ze kreeg daar de therapieën die ze toen nodig had: fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Fieke had vooral moeite met praten, want voor een goede spraakontwikkeling is mondmotoriek belangrijk.”

Bas vertelt verder. “Toch wilden we graag dat Fieke naar een basisschool in Riel zou gaan, zodat ze haar sociale leven hier zou opbouwen. Met vrienden en vriendinnen in de buurt. Dat is gelukt. Sinds ze groep 6 twee keer heeft gedaan, heeft ze zelfs vrienden en vriendinnen uit haar oude én haar nieuwe klas.” Sietske vertelt dat ook het team van Onderwijscentrum Leijpark Fieke een plaats op een reguliere basisschool gunde. “Ze zou daar veel kunnen leren van andere kinderen en de talige omgeving zou haar goed doen. We zijn in gesprek gegaan met De Vonder, waar onze oudste dochter toen net een half jaar op school zat.”

Bieden wat een leerling nodig heeft

Saskia herinnert zich dit nog goed en vertelt hoe het team van De Vonder met zo’n vraag aan de slag gaat. “Als ouders een leerling met extra ondersteuningsbehoefte aanmelden, bekijken wij samen met ouders of wij de passende school kunnen zijn. Wat wij als school belangrijk vinden, is dat we de leerling zien in de huidige situatie. Samen met onze directeur ben ik naar de peutergroep van Fieke gegaan. We bekeken welk aanbod ze daar kreeg, hoe ze was in de groep en hoe ze op dingen reageerde. Ook spraken we met de orthopedagogen van Libra. We kiezen voor deze aanpak omdat wij willen bekijken of we kunnen bieden wat een leerling nodig heeft en of we dat langdurig kunnen blijven bieden. Dit bespreken we met ons team voordat we een besluit nemen. Op die manier is iedereen betrokken en maken we sámen de keuze om een leerling aan te nemen.”

Sietske reageert lachend. “Gelukkig zeiden jullie na het bezoek en de gesprekken dat Fieke van harte welkom was op De Vonder. Jullie wilden haar graag een kans geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij hebben vanaf het begin het gevoel gehad dat Fieke hier met open armen is ontvangen. En wij zien dat leerkrachten enthousiast zijn. Zij zien hoe Fieke hier in groep 1 startte en hoe zij nu is, in groep 7. Daar zit echt een stijgende lijn in en het is heel mooi om die ontwikkeling te volgen.” Bas vult Sietske aan. “Fieke was in 2015 de eerste leerling die met een extra ondersteuningsbehoefte op De Vonder kwam. Dat was nieuw na de invoering van de Wet passend onderwijs.”

Extra zorg en begeleiding in de school

Saskia vertelt dat het organiseren van het onderwijs voor Fieke in de eerste jaren een zoektocht was. “Fieke had in de kleutergroepen niet alleen extra begeleiding nodig bij het onderwijs, maar ook bij haar verzorging en het ontwikkelen van haar zelfredzaamheid. We moesten uitzoeken hoe we met een persoonsgebonden budget (pgb) extra zorg en begeleiding in de school konden regelen. Dat was iets wat eigenlijk nog niet bestond. Plein 013 heeft ons daar goed bij geholpen waardoor we onze onderwijsassistent konden inzetten om Fieke te begeleiden op de momenten dat het nodig was.”

Saskia knikt bevestigend als Bas zegt dat zij de sleutelrol heeft. “Klopt. Ik breng elke keer ouders, leerkrachten en alle externen die betrokken zijn met elkaar in verbinding. Samen bekijken we wat nodig is en zoeken we uit hoe we dat kunnen organiseren.”

Voor Saskia is het verhaal van Fieke een mooi voorbeeld van passend onderwijs. “Dat vind ik vooral omdat we ieder jaar opnieuw bekijken wat nodig is. Dat doen we samen met alle mensen die betrokken zijn. Wat ik mooi vind bij Fieke, is dat we van veel begeleiding naar minder begeleiding zijn gegaan. We hebben halverwege het schooljaar zelfs het arrangement stopgezet omdat Fieke zo’n goede ontwikkeling laat zien. Natuurlijk blijf ik de afstemming houden met Plein 013 als in groep 8 blijkt dat een arrangement weer noodzakelijk is. Daarnaast is het een mooi voorbeeld omdat we écht op zoek zijn gegaan naar welke begeleiding en ondersteuning kunnen we ín school krijgen.”

Positieve ontwikkeling

Bas vraagt Saskia of het De Vonder iets heeft opgeleverd. “Ja. De mindset van ons team is versterkt. We denken nog meer dan voorheen in mogelijkheden. Wij worden blij als we zien hoe Fieke zich heeft ontwikkeld. Dat maakt dat we nog meer open staan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast vind ik het voor andere leerlingen ook goed om te zien dat niet altijd alles vanzelf verloopt en dat iemand soms iets extra’s nodig heeft.”

Dit positieve verhaal kunnen we natuurlijk niet afsluiten zonder dat Fieke zelf aan het woord is geweest. Een beetje verlegen komt ze aan tafel zitten en begint te vertellen. “Ik ben blij dat ik hier op school mag zijn met mijn vrienden en vriendinnen uit Riel. Mijn juffen Chantal en Irene zijn lief en kunnen allebei goed uitleggen. Maar het allerliefste speel ik in de pauze buiten want dan kan ik lekker bewegen.” Fieke kletst ontspannen verder en het is duidelijk: dit is een dappere doorzetter!

Speerpunt 1

Plein 013 streeft naar een passende plek voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is samenwerking van belang om een doorgaande lijn te realiseren vanaf de voor- en vroegschoolse educatie (kinderopvang, specialistische voorschoolse voorzieningen), het primair onderwijs (BaO, SBO en SO) en het voortgezet onderwijs. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben, kunnen hierdoor zonder onderbrekingen naar school blijven gaan.

Plein 013 en de gemeenten zijn gestart met het programma ‘In de buurt gebeurt het’. Dit heeft als doel om passend onderwijs zoveel mogelijk bij leerlingen in de eigen buurt te regelen.